" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Sve što treba da znate da biste postali turistički vodič

Pred vama je zasigurno najsveobuhvatniji tekst na domaćem Internet nebu o tome kako da dođete do licence turističkog vodiča. Sve što vas je zanimalo sada je na jednom mestu i to iz prvog lica – naš Marjan sa vama nesebično deli sve što je i sam prošao.

Tog ranog jutra alarm je zazvonio i podsetio člana Putujuće petorke da krene na redovno mesečno putovanje. Avantura zvana Srbija za nas traje već četiri godine, a upravo su ova putovanja predstavljala inicijalnu kapislu da razvijem afinitet prema pozivu – turistički vodič.

Sticanje navedenog zvanja čini se lako ostvarivo iz perspektive putnika – vodiči su fini, nasmejani ljudi koji uz minimalne napore vode turiste i obilaze ceo svet. Stoga, mnogi smatraju da je skromno znanje iz istorije, geografije i organizacije putovanja sasvim dovoljno da dobijete licencu i počnete da radite kao vodič. A u praksi je ipak malo drugačije…

Sam proces sticanja licence sastoji se iz više faza koje uključuju:

 • slanje prijave
 • psihološko testiranje
 • testiranje znanja stranog jezika
 • polaganje teorijskih ispita
 • polaganje praktičnog ispita (vođenje ture)
 • preuzimanje licence

Niski start

Kako biste obavljali poslove turističkog vodiča i/ili turističkog pratioca morate položiti stručni ispit i time steći licencu koju izdaje Ministartvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Oglas za vodiče i pratioce objavljuje se jednom godišnje i ciklus traje od septembra tekuće godine do maja naredne godine.

Vaša primarna aktivnost jeste redovno praćenje web stranice Ministartva, na kojoj će biti objavljen oglas sa datumima za slanje prijave. Prijava mora da sadrži određenu dokumentaciju i imaćete sasvim dovoljno vremena da je sakupite pre samog slanja.
Uz popunjen obrazac prijave, potrebno je dostaviti:

 • uverenje o državljanstvu,
 • overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (najmanje SSS),
 • fotokopiju lične karte,
 • dokaz o uplati administrativne takse i
 • izjavu kanditata.

Oglas Ministarstva sadrži sva neophodna uputstva o načinu prijave, dokumentaciji i broju traženih kandidata.

Ukoliko imate nedoumice o bilo kojoj fazi procesa – pozovite Sektor za turizam u okviru Ministarstva i dobićete tražene informacije.

Vašu popunjenu prijavu sa dokumentacijom pošaljite ili predajte lično prvog dana kada počinje rok za podnošenje. Nikako dan ranije, jer prijava neće biti razmatrana. Praksa koja važi u Beogradu poslednjih godina je odlazak u poštu u Takovskoj (radno vreme 00-24) i slanje prijava u minut nakon ponoći. Pisac ovih redova ispoštovao je tu praksu, ali znajte da je sasvim dovoljno da – bez obzira gde živite u Srbiji – prijavu pošaljete čim se otvori pošta u vašem mestu. Poranite!

Da li sam ja normalan?

Po objavljivanju spiska kandidata čije su prijave prihvaćene – sledi psihološko testiranje koje se održava tokom oktobra/novembra. Sastoji se iz polaganja testova opšte kulture i logike, kao i testa ličnosti. Završava se razgovorom sa psihologom koji daje konačnu ocenu – da li ste sposobni da se bavite ovim poslom.

Pismeni deo ispita traje u proseku 2 do 3 časa i održava se u prostorijama Zavoda za zapošljavanje u opštini u kojoj živite. Za ovu fazu polaganja nije potrebna posebna priprema. Možete napregnuti vaše vijuge i proći neke primere IQ testova i potražiti pitanja iz opšte kulture iz prethodnih godina. Ipak – većina kandidata prođe ovo testiranje bez problema.
Lični savet

Naspavajte se i dođite na vreme na ispit. 

Why do you want to become a tourist guide?

Sledeća faza je testiranje znanja stranog jezika i održava se početkom godine. Već godinama, najveći broj prijava stiže za engleski jezik, a velika je traženost kandidata koji govore druge jezike (nemački, italijanski, španski, kineski, švedski…). Možda baš vas čekaju?

Testiranje se sastoji iz pismenog i usmenog dela koji se odvijaju konsekutivno – kratak test, koji sadrži otvorene i zatvorene odgovore, praćen je razgovorom sa profesorom. Provežbajte gramatiku za nivo B2 i spremite se da govorite o temama koje se tiču turizma. Na polaganju za engleski usmeni deo je važniji, stoga se potrudite da razmislite o navedenim temama pre samog polaganja.

Kriterijum se sastoji u zahtevu da tečno iznosite svoje misli – da dokažete da ste u stanju da se obratite stranim turistima tako da vas razumeju. Stoga, ukoliko imate problema na ovomo polju – upišite kurs ili uzmite privatne časove. Ovde je prolaznost kandidata manja nego na prethodnom koraku – zato, spremite se na vreme.

Važno je navesti da svi oni koji polože celokupan ispit mogu prilikom uzimanja licence priložiti diplomu o poznavanju drugog stranog jezika (minimum B2) i na taj način dodati još jedan jezik na svoju licencu.

Novogodišnje želje i povratak u studentske dane

Taman kada ste dokazali da ste psihički sposobni da budete vodič/pratilac i da vam je drugi jezik koji govorite kao maternji, vaše muke tek počinju. Osećaj da ste upisali master ili novi semestar fakulteta preplaviće vas kada počnete sa spremanjem teorijskih ispita.

Kandidati za vodiče polažu ispite iz 6, a pratioci iz 3 predmeta. Formula koja godinama važi je 3 ispita po danu, a kandidati za vodiče imaće 7 dana razmaka između dve grupe predmeta. Pozitivno je što ćete spisak literature videti dosta ranije na sajtu, stoga je preporuka da počnete da učite u decembru – posebno ako imate poslovno/privatne obaveze. Početak ispita se zakazuje za datume tokom februara.

Spisak literature i predmeta iz prethodnih godina možete pronaći u ovom fajlu. Imajte na umu da može doći do izmena, stoga dobro pročitajte oglas i pravilnik o polaganju za tekuću godinu!

Olakšavajuća okolnost jeste izlazak na popravne ispite. Kandidati za vodiče mogu ponovo polagati ispite iz dva predmeta, a pratioci iz jednog. Ove godine ispiti su bili tokom februara, a popravni termini 20 dana nakon završetka prvog kruga (sredinom marta).

Kalkulacija kao omiljena aktivnost u Srba tokom ciklusa obrazovanja vam neće pomoći ukoliko na vreme ne krenete sa učenjem. O skriptama ovde neću trošiti reči, informacije o istim dostupne su na Facebook grupama i ostalim sajtovima sa ovom tematikom. Izbor je vaš, ali znajte da su profesori svesni skripta koje se koriste i da lako prepoznaju informacije iz istih. Koristite proverene informacije i zvaničnu literaturu!

Put kojim se mora proći

Zima je prošla, a vaše proleće, ovog puta, počeće drugačije. Rado biste uživali u prvim sunčanim danima i laganim šetnjama ali ne lezi vraže… U ovo doba, kreću završne pripreme za krajnju fazu vašeg puta –

PRAKTIČNI ISPIT

Plan puta i spisak literature ne menjaju se godinama, a potvrdu ovih informacija možete dobiti tokom teorijskih ispita i/ili putem zvaničnog obaveštenja na sajtu. Vrlo je važno da u sklopu priprema izdvojite vreme za učenje odmah nakon polaganja teorijskih ispita. Za praktični ispit ne postoji popravno polaganje – u slučaju da ne položite, čekate sledeću godinu i prolazite proces ispočetka.

Glavna tema putovanja za vodiče je obilazak srpskih srednjevekovnih manastira – Manasija, Ravanica, Ljubostinja, Studenica i Žiča. Za pratioce je glavna tema područje Aranđelovca i Topole – o tome ćete više informacija saznati na sajtu Ministarstva.

Za mnoge je presudan odlazak na pripremnu turu – koju organizuje Udruženje turističkih vodiča Srbije i još jedna turistička agencija. Tokom pripreme posećuju se manastiri i veći deo puta koji je zacrtan u zvaničnom itinereru Ministarstva. Odlazak na pripremnu turu pomoći će vam da sklopite mozaik teorijskog znanja i informacija sa lica mesta – posebno kada se govori o manastirima. Po nepisanom pravilu, pripremna tura održava se dve do tri nedelje pre praktičnog ispita.

Uskoro stiže april i polazak na praktični deo ispita. Dobro se odmorite i pripremite za ozbiljan psihofizički napor koji sledi. Vaša početna tačka je Beograd – Savski trg. U mom slučaju početna stanica je Savski trg br. 1 odakle nastavljate ka Mostarskoj petlji i uključujete se na autoput ka Nišu. Kod Svilajnca ćete se isključiti i posetiti prva dva manastira Manasiju i Ravanicu. Nakon toga sledi prolazak pored Kruševca i Trstenika i poseta Ljubostinji. Povratak sledi preko Trstenika, Aleksandrovca i Brusa – do noćenja na Kopaoniku. Drugi dan ćete posetiti Studenicu i Žiču. Ispitivanje se praktično završava sa prolaskom Kraljeva. Celokupan itinerer se nije menjao godinama i možete ga pogledati na sledećem linku.

Tokom praktičnog ispita morate pokazati znanje iz geografije, istorije i aktuelne turističke ponude. Takođe, bilo bi korisno da spomenete lokalne legende i zanimljivosti kada se ukaže prilika. Bitno je da vaša dikcija i govor tela budu u saglasnosti sa informacijama koje iznosite. Vi niste ispred table u školi ili na predavanju – vi vodite grupu turista. Stoga osmeh na lice i podignite samopouzdanje!

Po pravilniku – od vas će se zahtevati da odgovarate najmanje tri puta tokom praktičnog ispita, ali u praksi će biti traženo više odgovora. Stoga budite spremni u svakom trenutku da pružite adekvatan odgovor.

Tri trenutka istine

Ispitivanje počinje prozivanjem u autobusu, kada ćete dobiti priliku da sednete pored vozača i putem mikrofona govorite o mestima/lokalitetima kraj kojih prolazite. Trudite se da iznosite proverene informacije i da ne pričate o mestima koja ste davno prošli, ukoliko komisija ne bude zahtevala drugačije. U trenucima kada ne vidite naseljeno mesto u blizini, pokušajte da se oslonite na znanje iz geografije (planine, reke, jezera…). Uvek je dobro spremiti tzv. džepnu priču sa tematikom iz domaćeg turizma – koju možete vezati za predele kojim prolazite. Ako nas pratite, nećete imati problema da se setite neke dobre priče. Ukoliko se u prvom pokušaju niste pokazali u najboljem svetlu – biće prilike za popravni tokom puta.

Jedan deo vašeg izlaganja u autobusu biće i na stranom jeziku. To nije razlog za strah – pripremite ranije opšti pozdravni tekst i naučite ga. Tokom polaganja u autobusu, sa sobom možete imati samo kartu Srbije.

Drugi deo ispitivanja je u manastirima. Tražiće se odgovori na pitanja iz istorije, arhitekture i freskopisa. Tokom prvog dana, komisija će pri dolasku u svaki manastir prozvati do 10 kandidata – tako da ćete imati vremena da se rasporedite sa kolegama i da pričate o određenom delu/temi. Na primer – govorićete o freskama koje se nalaze na zapadnom zidu, južnom, severnom zidu, pevnicama, oltaru, kupoli ili izgledu delova i značenju dela spoljašnjosti hrama. Navedeni termini mogu se činiti kompleksnim ukoliko se pre ispita niste bavili crkvenom arhitekturom i istorijom, ali će vam postati bliski još tokom priprema za teorijske ispite.

Budite kolegijalni i ne upadajte kolegama u reč. Ukoliko komisija zatraži dodatne informacije, javite se i dopunite odgovor.

Tradicionalno, skoro svi kandidati odgovaraju tokom drugog dana puta u Studenici (u Bogorodičinoj crkvi i crkvi Sv. Joakima i Ane)  – gde prozivanje počinje pola sata nakon dolaska i nema odabira dela o kojem želite da govorite. Ovde se ispitivanje završava za najveći deo kandidata, odnosno za one koji su pokazali dovoljan stepen znanja.

Ukoliko ste blizu zadovoljenja kriterijuma, vaša popravna šansa će uslediti u putu od Studenice do Žiče i tokom boravka u manastiru. Nakon napuštanja Žiče, praktični deo ispita se završava. Ukoliko postoji potreba (na zahtev komisije) naknadno ispitivanje može trajati do Kragujevca. To se do sada retko dešavalo u praksi, iako je navedeno u zvaničnim dokumentima.

Vašu sudbinu odrediće boravak kraj dobro poznatog mesta na putu Kragujevac – Beograd. Upravo ćete na pumpi u blizini Batočine saznati da li ste položili ispit za turističkog vodiča.

Proces se formalno završava preuzimanjem licence u Ministarstvu, nekoliko nedelja nakon završetka praktičnog ispita. Tada prava avantura počinje za sve novopečene vodiče koji će ubrzo shvatiti da je proces polaganja samo početak izazova sa kojim će biti suočeni u karijeri. Ali, toga smo do sada postali svesni, zar ne? 🙂

Srećno, uvažene buduće koleginice i kolege!

#nemasizgovorobidjisrbiju

*U tekstu je navedeno lično iskustvo polaganja ispita za turističkog vodiča. Za polaganje za pratioca važe slična pravila, sa razlikom u broju ispita koji se polažu i maršrute koja se prolazi na praktičnom ispitu. Informacije o polaganju za vodiče i pratioce će biti blaogovremeno objavljene na sajtu Ministarstva.

** Cena  polaganja ispita za turističkog vodiča (uključujući takse, pripremnu turu i praktični ispit) iznosi okvirno 30 000 dinara.

 

2 Comments

 • Srđan

  Tekst je odličan i prilično detaljan. Samo još pitanje kako ste sakupili literaturu za ispit?

  October 29, 2019 - 9:24 pm Reply
 • Dragana Rosic

  Postovani
  izuzetno sam pocascena Vasim tekstom gde na veoma informativan i praktican nacin iznosite cinjenice koje se odnose na ispit za tur.vodice.pozdrav i hvala

  April 23, 2023 - 12:55 pm Reply

Ostavite komentar

Vasa e-mail adresa nece biti objavljena.

error: Content is protected !!